SİVRİSİNEK VE İLAÇLAMASI

Çift kanatlılar takımından zararlı olan bu kan emiciler, kan emmek için yaklaşırken çıkardıkları vızıltı sesleriyle kolayca tanınan, ince uzun bacaklı narin böceklerdir. İki aya kadar yaşayabilen bu böcekler en eski hayvan türlerinden biridir.

 

Sivrisinekler Hangi Ortamda Ürer?

Sivrisinekler metamorfoz (başkalaşım) geçiren böceklerden olup yetişkin olana kadar dört evreden geçerler: yumurta, larva, pupa evreleri ve ergin evre. Yumurta kademesi haricindeki aşamalarda karada yaşamalarının yanı sıra yumurta dönemlerinde, bu aşamayı tamamlayıp büyüme evrelerine geçmek ufak bir su birikintisine ihtiyaç duyarlar. Bu; çamurlu bir yağmur suyu, bataklık, havuz suyu ya da teneke kapta birikmiş bir su olabilir. Ancak sivrisineklerin seçiminde durgun sular, bitki öbekleri sayesinde oksijence zengin olduğu için önemli bir faktördür. Bu böcekler emin olunanın aksine soğuk havalarda da yaşamını sürdürebilir. Kış mevsiminin hangi evresinde olursa olsun hayatları tehlikeye girmez. Bunun aksine kurak ve aşırı sıcak ortamlar sivrisinek yumurtalarının gelişmesi için bir engeldir.

 

Sivrisinekler Hastalığa Sebep Olur Mu?

 

Çift kanatlılar takımının Culicidae familya türlerinin hepsi kan emmez; yalnızca bitkisel besinlerle ihtiyaçlarını karşılayanlar da vardır. Erkek sinekler döllenme gerçekleştikten sonra kısa bir süre içinde ölürler. Dişi sivrisineklerin çiftleştikten sonra yaşamaya devam edebilmeleri ve yumurta yapabilmek için kan emmek zorundadır.

Sivrisinekler nem, koku, sıcaklık ve gaz detektörleriyle donanmıştır. Cilde en yakın yerde bulunan damarı tespit edip alt ve üst çenelerini kullanarak bıçaklı kesme sistemiyle deriyi derinlemesine keser. Kanı emmeden önce emecekleri bölgeye kendi vücutlarında bulundurdukları tükürüğü salgılar. Bu bıçaklardan birinden akan sıvı dokuları uyuşturur ve ısırdığında bizi kaşındırmasının sebebi tam da bu sıvıdır.

Sivrisinekler kan taşıdıkları için hastalık bulaştırma riskleri vardır. Örneğin sarı hummafil hastalığı ya da sıtma gibi parazit hastalıklarını taşıyabilirler. AIDS‘e sebep olan HIV ise bu canlılarda gelişme ortamı bulamaz. Virüsler sivrisinekler tarafından taşınmaz.

 

Sivrisineklerle Nasıl Mücadele Edilmelidir?

 

Günümüzde sivrisineklerle mücadele için kimyasal ve fiziksel pek çok metot kullanılmaktadır. Bu mücadelede larvaların kaynağını bulmak önem taşır.  Sivrisineklerin tercih ettiği ortamlar olan su birikintilerinin temizlenmesi, bataklıkların ıslah edilip kurutulması, su kenarlarındaki otların temizlenmesi ve durgun su oluşumunun engellenmesi yapılması gerekenlerin başında gelir.

Sivrisinek ilaçlamayapılırken başka bir canlının bulunmaması şartıyla kapalı alanda bulunan odaların her yanı, duvarlar ve tavan, hedef alınmalıdır. Çamur vb. malzemeyle kaplı girintili çıkıntılı duvarlar, yağlı boyalar ve alkali temizlik ürünleri gibi faktörler yapılan ilaçlamanın kalıcı etkisini olumsuz etkilemektedir.

 Bir Cevap Yazın